CURRICULUM VITAE

Back

Home Page

 

Navn: Helge Kringstad
Fødselsdato: 10. juli 1943
Utdannelse:
Juridisk embedseksamen (L)/Advokat
Solstrand-programmet 1983
Nåværende virksomhet: Egen advokatpraksis
PRAKSIS:
Bank/ Forsikring:
1999 - 2000 Banksjef, Den norske Bank (DnB),
leder av Integrasjonsprogrammet for
fusjonen Postbanken/ DnB
1997 - 1999 Senior rådgiver, DnB, i London og Riga
1994 - 1997 Eksekutivdirektør, European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD)
1992 - 1994 Banksjef, DnB, Strategiske investeringer
1987 - 1991 Administrerende direktør, DnB Garanti og Kredittforsikring
Politikk:
(September `91 - september `92) Statssekretær for bistandssaker i Utenriksdepartementet
Offentlig forvaltning:
1979 - 1987 Administrerende direktør,
Garantiinstittutet for eksportkreditt
(GIEK)
1983 - 1987 Administrerende direktør, Garantiinstituttet for
for skip og borefartøyer (GI)
1977 - 1979 Byråsjef, Handelsdepartementets Garantikontor
Juridisk praksis - Industri:
1976- 1977 Advokat, Tandberg Radiofabrikk AS
1973 - 1976 Advokat, Norsk Jernverk AS
Juridisk praksis:
1971 - 1973 Advokat, høyesterettsadvokatene Reidar Helliesen,
Tore Helliesen og Gunnar Holt-Aanesen, Stavanger
1970 - 1971 Dommerfullmektig, Hammerfest
Sorenskriverembete
TILLITSVERV:
(Utenom DnB Gruppen)
1991 - 1992 Guvernør, African Development Bank,
Asian Development Bank og InterAmerican
Development Bank
1985 - 1986 Vice President, The International
Union of Credit and Investment
Insurers (Berne-Union)
1984 - 1987 Medlem av rådet for Norges Eksportråd
1983 - 1989 Styremedlem Garantiinstituttet for
skip og borefartøyer (GI)
1981 - 1984 Medlem av rådet for NORAD
Back

Home Page

Advokat Helge Kringstad  MNA
Ingerlien 6, 1365 Blommenholm

Norway
Tel.(+47) 67 54 12 33   Faks.(+47) 67 54 76 78
Mob.(+47) 950 54 876
e-mail: helge@kringstad.no
www: kringstad.no