Advokat Helge Kringstad
-medlem av den norske advokatforening-

-Advokatpraksis-

 

Curricilum Vitae

no.gif (102 bytes)no.gif (102 bytes)

 

I min advokatpraksis, tilbyr jeg min erfaring og kompetanse og mitt nettverk fra flere sentrale stillinger gjennom tretti år. Foruten bred juridisk praksis har jeg bakgrunn

- fra offentlig virksomhet - blant annet som adm. direktør i Garantiinstituttet for
Eksportkreditt (GIEK) og byråsjef i Handelsdepartementet,

- fra privat virksomhet - blant annet som banksjef i DnB konsernet (i Oslo, London og Riga) og fra to større industribedrifter,

- fra internasjonal virksomhet - blant annet som norsk eksekutivdirektør i den
Europeiske Utviklingsbanken (EBRD) og

- fra politikk - som statssekretær for bistandssaker i Utenriksdepartementet.

I tillegg til vanlig forretningsjus med vekt på obligasjons- og kontraktsrett, ønsker jeg å bistå bedrifter i bruk av det nasjonale og internasjonale virkemiddelapparatet for utenlanske aktiviteter, særlig i forhold til Øst-Europa og utviklingsland.

 

Curricilum Vitae

Home Page

Advokat Helge Kringstad  MNA
Ingerlien 6, 1365 Blommenholm
Tel.(+47) 67 54 12 33   Faks.(+47) 67 54 76 78
Mob.(+47) 950 54 876
e-mail: helge@kringstad.no
www: kringstad.no